Strona głównaRegulamin
Kategorie
Informacje
E-MAIL

sklep@e-krany.com
FORMY PŁATNOŚCI
WYSYŁKA
TELEFON

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
   tel. 791361607
po / pn   godz 9 do 17

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy    e-krany.com  .należy do  ICON.BIZ POLSKA  Paulina Budkiewicz  siedziba firmy znajduje się przy ulicy Herberta 3 83-330 Pępowo  Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP 9491846371

Wszystkie  produkty  wysyłamy  z  magazynów w Gdańsku , Tamworth U.K. lub  Radefeld Germany
CZAS  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  WYNOSI  OD  2  DO  14  DNI  ROBOCZYCH  OD  MOMENTU  ZAKSIĘGOWANIA  WPŁATY  
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ I WYSTĘPUJĄCE CZASOWO PROBLEMY LOGISTYCZNE CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU DO 30 DNI 

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy e-krany.com  prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę e-krany.com .
Dokonując zakupu ns stronie sklepu e-krany.com , kupujący akceptuje wszystkie posanowienia zawarte w regulaminie sklepu internetowego

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  e-krany.com  są cenami brutto . Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy  fakturę Vat . Dokonując  zakupu  w  naszym  sklepie  internetowym  e-krany.com  wyrażasz  zgodę  na  otrzymanie  faktury  drogą  elektroniczną  na  wskazany  w  zamówieniu  adres  email

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem  firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

- Kartą płatniczą  Korzystając  z  usługi  portalu  płatności   PRZELEWY 24 . Niezwłocznie  po zaksięgowaniu  wpłaty  na koncie naszej firmy     realizujemy  zamówienie 

7.  CZAS  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  WYNOSI  OD  2  DO  14  DNI  ROBOCZYCH  OD  MOMENTU  ZAKSIĘGOWANIA  WPŁATY

Przesyłki są dostarczane kurierem DPD DHL FEDEX  do 14 dni  Nasza  firma  nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie  z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. Produkty  są objęte 24 miesięczną gwarancją konsumencką w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego  art.22{1}. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta.W ramach gwarancji kosument jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt na własny koszt  na adres serwisu podany w  zakładce  ZWROTY  na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na  koszt  sklepu  e-krany.com
  W  przypadku  sprzedaży  nie będącej sprzedażą konsumencką , wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym 

9. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny  na adres  podany w  zakładce  ZWROTY  na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

10. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
- Zastrzegamy sobie  prawo  do  zmian  produkcyjnych  i  modyfikacji , podyktowanych  postępem  technicznym , bez  uprzedniego  zawiadomienia , w tym  w  trybie  reklamacji  elementy  mogą  zostać  wymienione  na  odpowiedniki  o  tych  samych  właściwościach i walorach  użytkowych , ale  zgodne  z  obecnie  wprowadzonym  standardem  technicznym i technologicznym  w  budowie  produktów

11. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

12. Każdemu  konsumentowi przysługuje 14-sto  dniowe  prawo  odstąpienia od umowy bez  podania  przyczyny  zgodnie  z  art 27  Ustawy  o  prawach  konsumenta .Zwrotu  dokonuje  konsument na własny koszt , we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność na adres podany w zakładce ZWROTY na stronie sklepu
Szczegułowe warunki ZWROTU  TOWARU określa Ustawa z dn. 30 maj 2014 o prawach konsumenta 

13  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy  zgodnie  z  Art 34 ustawy o prawach konsumenta

Informujemy  , że  w  przypadku  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  jako  firma/przedsiębiorca  prawo  odstąpienia  od  Umowy  zawartej  na  odległość  w  ramach  14 dniowego zwrotu  nie przysługuje. Ustawa  z  dnia  30  maja  2014 r.  o  prawach  konsumenta  Dz. U. 24  czerwiec  2014 r.  poz.  827  umożliwiająca  odstąpienie  od  umowy  zawartej  na  odległość  jest  ustawą  konsumencką , regulującą  stosunki  między  przedsiębiorcą  a  konsumentem , czyli  osobą  fizyczną  dokonującą  z  przedsiębiorcą  czynności  prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio  z  jej  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową  
Gwarancja  dla  kupujących  nie  będących  konsumentami  w  rozumieniu  przepisów  ustawy Art 221  jest  wyłączona

14. Zwrot  środków  pieniężnych  nastąpi  niezwłocznie , na  wskazany  przez  konsumenta  rachunek  bankowy  w  polskiej  walucie  i  w  banku  mającym  oddział  na  terenie  Polski 

15. Opis  kolorów  produktów
     OIL  RUBBED  BRONZE - kolor  czarny z możliwymi delikatnymi mosiężnymi przetarciami
     ANTIQUE  BRASS - kolor starego,postarzanego złota
     LUXURY  GOLDEN - kolor prawdziwego błyszczącego złota
     CHROME - kolor srebrny błyszczący
     ROMAN BRONZE - kolor brązowy , powierzchnia młotkowana
     ROSE  GOLD - kolor różowego złota

Kolory  produktów  przedstawione  na  zdjęciach  w  ofertach  mogą  delikatnie  odbiegać  od  rzeczywistych  kolorów  produktów  na  skutek  indywidualnych  ustawień  nasączenia  kolorów  na  urządzeniach  klientów

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.


1. POLITYKA  PRYWATNOŚCI

2. Dokument Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Jak również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 
3. Administratorem danych osobowych zebranych od gości serwisu jest ICON.BIZ  POLSKA  Paulina  Budkiewicz ul. Rokicińska  138  NIP 9491846371, REGON 152118175. Kontakt: sklep@e-krany.com, telefon: 791 361 607 
 
II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy
 
1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.
 
2. W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem www.e-krany.com są gromadzone w sposób dobrowolny następujące dane osobowe użytkowników Serwisu: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania oraz ew. dołączone załączniki. Dane zebrane z wykorzystaniem formularza kontaktowego gromadzone są w celu: wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i prośby, opracowania przesłanych wniosków i uwag, zarządzania i realizacji zobowiązań wynikających z umów, które wiążą Administratora danych z gościem Serwisu, przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi użytkownikowi strony produktami i usługami. Gość Serwisu może również dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych tj. adresu e-mail, w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora danych osobowych.
 
III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu
 
1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 
2. Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 
IV. Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych
 
Zgodnie z art. 15 – 22  RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 
1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. 
 
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
 
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
 
6. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 
7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres sklep@e-krany.com  a)  Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy, lub który został podany w treści zgody  wyrażonej w trakcie wizyty w salonie. b) Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych, listu poleconego zawierającego takie żądanie.
 
8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 
9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 
V. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich 
 
1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów. 
 
2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych. 
 
VI. Zabezpieczenia
 
1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.  
 
2.  Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności: a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami. c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną,  Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL). d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.
 
VII. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron
 
1. Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze gościa, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
 
VIII. Cookies
 
1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu). 
 
2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 
3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

IX. Zmiana polityki prywatności
 
1. Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 
X. Kontakt 
 
1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@e-krany.com

Promocje
Szukasz inspiracji
Niezliczone pomysły na aranżacje wnętrz i design w świetnym stylu

   NASZ  PARTNER

katalog MOJE WNĘTRZA
Chcesz kupić na raty
i-Raty - raty online
i-Leasing - leasing online
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookie

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.

Powered by eBiznes.pl
Czas wyświetlania strony: 0.042s